Steinkjempens Talltempel

Regning med ukjente størrelser

I talltempelet skal man sørge for at alle tallene i pyramiden er lik summen av de to tallene under. Noen ganger er man nødt til å se for seg en 'X' - en ukjent størrelse - for å bygge bro mellom de forskjellige tallene. Hvis dette blir for vanskelig, kan man trykke spørsmålstegnet og få oppgitt det ene tallet av programmet.

Når man har fullført den minste pyramiden uten hjelp flere ganger, vokser pyramiden med en ny rad - samtidig som tallene blir større. På de vanskeligste nivåene kan man også være nødt til å bruke negative tall.