Tallknuseren

Kombinasjoner av regnearter og uttrykk

En av de beste egenskapene man kan ha når man skal tilegne seg ny matematikk, er å mentalt kunne sjonglere med de enkle, grunnleggende bitene. I tallknuseren får man oppgitt tall og skal plassere tegn mellom dem for å lage gyldige uttrykk. Man kan godt bruke likhetstegnet flere ganger: For eksempel kan 13, 10, 3 g 3 kombineres til 13-10=3=3.

Hint: Det kan ofte finnes flere svar på et stykke. For eksempel kan tallene 8, 4, og 2 kombineres til 8=4*2, og til 8/4=2. Prøv å se hvilke kombinasjoner som har flere løsninger.