Babilanis Fire Porter

Hvor vanskelig kan det være å legge sammen to tall og få riktig svar?

I diagrammet ses de fire byportene i Babilani. Utenfor hver port står ett siffer - nøkkelen som låser opp hver port. Innenfor porten finnes det åtte tall, som alle kan skyves rundt ved å trykke på knappene mellom dem. Disse åtte tallene skal ordnes i fire par - som hver for seg skal utgjøre samme tverrsum som tallet utenfor porten.

NB! Merk at det her er snakk om tverrsum (et énsifret tall), ikke vanlig sum. Det gjør at kombinasjonene blir flere. (Bl.a. er jo tverrsummen av 05 det samme som tverrsummen av 59, nemlig 5.) Det hjelper ikke å bare åpne én port. Man blir ofte nødt til å plukke fra hverandre en kombinasjon for å rydde de andre kombinasjonene på plass.

Hvis denne oppgaven synes vanskelig, og prinsippet bak tverrsum er ukjent, kan det være en idé å gå gjennom aktiviteten 'Nardakenes Lykketall'.