The Scroll of Elanomo

Game instructions

Some pieces are fastened to the board and never move, while others move freely around, following the basic physical laws. A game of logic is put on top of the physics simulation, where the object is to pop all the blue pieces on yellow pieces, while avoiding collisions between red and white surfaces.

 • Rotate the needle with the arrow keys, drag it or type the angle directly into the lower textfield.
 • Fire with the space bar - or press the button on the needle.
 • Adjust the speed with the Z/X keys - or type a number directly into the upper textfield.

There are two special kinds of pieces:

 • Poppers (blue)
 • Boppers (yellow)

When a popper (a blue piece) hits a bopper (a yellow piece), the popper pops. This is the object of the game, to push all the poppers onto a bopper. The other (gray) pieces act normally - they get pushed around, but never pop and never bop.

There are two special kinds of surfaces:

 • Sticky (white)
 • Icky (red)

Most surfaces may hit anything. But when an icky surface hits a sticky surface, the game is lost. The sticky surface is white, and the icky surface is red.

To sum it up: The object of the game is to pop all blue pieces on a yellow piece, while avoiding collisions between red and white surfaces.


Elanomos skriftrull

Instruksjon

Noen brikker er boltet til brettet, mens andre beveger seg fritt (etter fysikkens lover). Et spill er lagt 'oppå' simuleringene, hvor målet er å sprekke alle de blå brikkene mot de gule, mens man unngår kollisjoner mellom røde og hvite overflater.

 • Nålen styres med piltastene, med musen, eller ved å skrive en vinkel i det nedre tekstfeltet.
 • Skyt med mellomromtasten - eller trykk på knappen i nålen.
 • Juster hastigheten med Z/X tastene - eller ved å skrive et tall i det øvre tekstfeltet.

Det er to spesielle brikker:

 • Sprekkere (blå)
 • Stikkere (gule)

Når en sprekker (blå brikke) treffer en stikker (gul brikke), sprekker sprekkeren. Dette er målet i spillet, å skyve alle sprekkerne mot en stikker. De andre (grå) brikkene oppfører seg normalt. De kan dyttes rundt, men verken sprekker eller stikker.

Det er to spesielle overflater:

 • Klebrige (hvite)
 • Klissete (røde)

De fleste overflatene kan treffe hva som helst. Men når en klebrig overflate (hvit) treffer en klissete (rød), er spillet tapt.

Oppsummering: Målet med spillet er å sprekke alle de blå brikkene mot en gul brikke, mens man unngår kollisjoner mellom røde og hvite overflater.