Kasser i Havnebyen

Prosentregning kombinert med rotasjon og speiling

Selve spillbrettet er et rutenett på ti ganger ti ruter. (Dette er vel den vanligste modellen som brukes for å visualisere prosentregning. Ved å skravere felter på rutenettet viser man prosenter som et håndfast areal.) I tillegg er spillscore og mål gitt som prosenttall i diagrammet under selve spillebrettet.

For hver runde får man en kombinasjon av tre kasser som må skyves inn på det aktive området. Fire likefargede kasser som rører hverandre, slettes fra brettet. Spillet er over hvis man ikke lenger har plass til noen kasser, eller man skyver kassene tvers over brettet og ut på den andre siden.

I dette spillet er det ikke nok å regne prosenter, man er også nødt til å rotere, speilvende og flytte kassene for å finne plass til dem.

Det er flere 'kontroller' til spillet: Man kan trykke med musen på de forskjellige knappene (for rotasjon, speiling og forflytning). De som er vant til spill, kan gjerne bruke tastaturet. Piltastene flytter brikkene. Mellomrom-tasten slipper brikkene. Z-tasten roterer mot klokken, X-tasten speilvender og C-tasten roterer med klokken.