Nardakenes Lykketall

Tverrsummer, overtro og lykketall

Dette er en lett oppgave som introduserer tverrsum på en hyggelig måte. De fleste kulturer har en eller annen form for tallmagi, en overtro knyttet til tall. Det kan være heldige tall og uheldige tall (alle gode ting er tre, syv års ulykke), datoer som på et eller annet vis peker seg ut (fredag den trettende), osv.

En vanlig måte å 'oversette' begreper til tall, er å erstatte hver bokstav i et navn med et gitt tall. Dette kommer gjerne av at mange kulturer ikke har hatt egne tegn for tall. F.eks brukte både jødene og grekerne bokstavene i det vanlige alfabetet som symboler for tall. Derfra var ikke veien lang til å koble 'betydningen' av tall opp mot ord.

Oppgaven er todelt: Enten kan man skrive inn et navn man velger selv. Eller så kan man be programmet plukke et navn fra persongalleriet i Babilani. I begge tilfellene skal man oversette bokstavene til tall og regne ut tverrsummen. Ved riktig svar blir man så belønnet med Nardakenes symbol for det tallet.