Instruksjon

Alt er vanskelig før man har lært det.

Spill og internett er ikke annerledes i så måte. Hvis man er uvant med mediet, kan det være vanskelig å forstå hvilken knapp man skal trykke på og hvilken hendel man skal dra i.

På listen over finner du spill / aktiviteter på venstre side. Til høyre for hver aktivitet er en liten instruksjonsvideo. Man skal ikke lære noe av disse videoene. Man skal lære av selve aktiviteten. Men videoen kan være et hjelpemiddel til å forstå hvilken spake man kan dra i, hvilke knapper man kan trykke på, hvilke felter man kan skrive i. Og så er det bare å kaste seg ut i aktiviteten til venstre ...