Dragens Gåte

Symmetrisk problemstilling

I utgangspunktet ser dette svært lett ut: Når man trykker på et felt, endrer dette feltet og alle naboene farge. Er det mulig å få alle feltene i figuren til å endre farge? Det første nivået (en ring) greier de fleste å løse uten problemer. Men bare man legger til en ekstra ring, så stopper det opp for mange.

Løsningen er å gjenkjenne symmetrien i formen. De innerste feltene former et pentagram - og man ser at figuren har en en femformet symmetri. Egentlig er oppgaven relativt enkel å løse, bare man sørger for å gjenta alle trykk på feltene. I stedet for å trykke på ett felt om gangen, trykker man på fem felter om gangen - ett felt for hver retning. Bare man slavisk holder seg til symmetrien, løses oppgaven nesten av seg selv. Men hvis man bryter symmetrien, blir oppgaven nesten umulig å løse.