Book

Liten Ordliste Over Språket Som Tales På De Syv Øyer

Først Og Fremst Til Bruk I Den Babilanske Folkeskole, Men Med Håp Om At Tilreisende Handelsmenn Og Sjøfarere Også Vil Dra Nytte Av Dette Arbeid.

Sammenstilt Av Skriveren Logaritmo I Tårnets 1297de År


Hvorledes språket ble til

Det språk som tales i Babilani og de andre øyene i Østhavet, er fremkommet ved handel og samkvem folk imellom. De språk som en gang har vært forskjellige, har over tid smeltet sammen til ett. Og som det ofte er, når tungemål blir til ved at fremmede møtes, legger man bort vanskelige regler og særegenheter.

Nesten alle substantiver ender på 'n'. Substantiver finnes i entall og flertall. Flertall lages ved at man legger til en 'i' etter ordet. Om man ønsker å benevne en svært stor mengde, så gjentas ordet, men første gang starter ordet med bokstaven 'n'. Se for eksempel ordet haran "menneske", som blir naran-haran "svært mange mennesker".

Verb kan uttrykke det som skjer i nåtid, fremtid og fortid. Verbene står oppført i listen under med nåtidsformen -era. Fremtidsformen er -ege, og fortidsformen er -ev. Verb har også den egenskap, som substantiver, at man ved å uttale ordet to ganger, fremhever noe som er uvanlig mye. For eksempel kan man si lukera for det som lyser, og luke-lukera for det som lyser veldig sterkt.

Ja, det er gjerne slik, med ord i dette språk, at om man ønsker å fremheve det som er typisk for ordet, kan man gjenta enten hele ordet, eller første stavelse, eller til og med en stavelse som bare rimer på første stavelse. For den som kommer langveisfra, er det vanskelig å vite når man skal gjøre hva, men en trøst kan det være, at man vil gjøre seg forstått nesten samme hva man velger.

Ønsker man å si at noe er lite, kan legger man til endelsen 'dek'. Se for eksempel nardak (naran-haran-dek) i ordlisten. Ønsker man å fremheve fargen til en ting, legger man til 'ra'. Her er noen eksempler på slike slike små ord som kan legges til allerede eksisterende ord:

  • dek - beskriver noe som er mindre enn vanlig.
  • olo - beskriver noe som er større enn vanlig.
  • ra - fremhever fargen.
  • mel - fremhever lukten.

Det er egne navneformer for jenter (-na) og gutter (-uf), for voksne kvinner (-ah) og voksne menn (-rlan), men for voksne mennesker som har utmerket seg innen sitt felt, er det en felles form (-o). Se for eksempel Rhiano i listen under.


Om ordlisten

For noen sammensatte ord er ført opp både den form av ordet som brukes i dag, og den form jeg utfra mine studier konkluderer at ordet en gang hadde. Ord rundes jo av når de brukes ofte, nærmest som små steiner i en bekk. (Se for eksempel watan "slette", som en gang hadde flertallsform watani, men som i dag har flertallsformen wadi.) Den som ønsker å snakke slik som de fastboende, bør nok lære seg de korte formene, selv om det betyr en del ekstra arbeid.

For den eksemplariske elev som ønsker å trenge dypere i stoffet, er også sammenstillet roten til mange av de ord som brukes i Babilani. Disse røttene er ikke egne ord, og kan ikke brukes for seg selv! Men den ivrige elev kan gjennom disse røttene selv se hvilke navn og steder som tilhører samme ordfamilie, ut fra de lyder man mener å finne i hvert ord.

A

ABAN: [substantiv] byport - dør, åpning. Flertall: abani. (Fra roten 'abo'.)

ABANAH: [kvinnenavn] Kvinnelig skiltvakt. (Se også 'aban'.)

ABANAI: [stedsnavn] Området utenfor Sørporten i Babilani, annet navn på Havnebyen. (Se også 'aban'.)

ABANERA: [verb] vokter porten. (Se også 'aban'.)

ABANO: [tittel] Leder for bygarden i Babilani. (Se også 'aban'.)

ABARLAN: [mannsnavn] Mannlig skiltvakt. (Se også 'aban'.)

ABENA: [jentenavn] Skytsengel. (Se også 'aban'.)

ABO: [rot] dør - åpning, passasje. Benevner dør og åpning, og (i overført betydning) overgangen fra barn til voksen, levende til død osv.

AG: [rot] jernklump - verktøy, nøkkel, mynt. Benevner nyttegjenstander av metall.

AGAN: [mannsnavn] Mannlig arbeider. (Se også 'agni'.)

AGNI: [substantiv] smie - smelteverk, fabrikk. Flertall: agnini. (Fra roten 'ag'.)

AGNIKI: [stedsnavn] Fabrikkområdet i Babilani. (Se også 'agni'.)

AGNILAH: [kvinnenavn] Kvinnelig arbeider. (Se også 'agni'.)

AGNINO: [tittel] Arbeidsleder. (Se også 'agni'.)

AGNIRA: [verb] smelter. (Se også 'agni'.)

AK: [rot] planke - trekiste, trefigur, tremøbler. Benevner gjenstander av tre i andre næringer enn fiske og sjøfart.

AKKA: [jentenavn] Fattigjente. (Se også 'akkan'.)

AKKALAN: [mannsnavn] Mannlig tigger. (Se også 'akkan'.)

AKKAN: [substantiv] skur - nedsettende om trehus (i motsetning til solide murhus). Flertall: akkani. (Fra roten 'ak'.)

AKKANAH: [kvinnenavn] Kvinnelig tigger. (Se også 'akkan'.)

AKKANAI: [stedsnavn] Plankeby, Fattigstrøket rundt Østporten i Babilani. (Se også 'akkan'.)

AKKANERA: [verb] tigger. (Se også 'akkan'.)

AKKUF: [guttenavn] Fattiggutt. (Se også 'akkan'.)

ALE: [rot] knopp - spire, valp, ungdom. Benevner det nye generelt (spirende planter, unge dyr, unge mennesker).

ALEAN: [substantiv] måltid - varm mat. Flertall: aleani. (Fra roten 'oali'.)

ALEANAI: [stedsnavn] Spisested. (Se også 'alean'.)

ALEANO: [tittel] Dyktig kokk. (Se også 'alean'.)

ALENAH: [kvinnenavn] Overvektig kvinne. (Se også 'alean'.)

ALENERA: [verb] spiser. (Se også 'alean'.)

ALUN: [substantiv] ungdom - ungt (uerfarent) menneske. Flertall: aluni. (Fra roten 'ale'.)

ALUNA: [jentenavn] Ungjente. (Se også 'alun'.)

ALUNAH: [kvinnenavn] Lettlurt kvinne. (Se også 'alun'.)

ALUNARN: [mannsnavn] Lettlurt mann. (Se også 'alun'.)

ALUNERA: [verb] vokser opp. (Se også 'alun'.)

ALUNUF: [guttenavn] Unggutt. (Se også 'alun'.)

ANERO: [tittel] Hersker av dypet. (Se også 'nan'.)

B

BA: [rot] tunge - språk, tale. Benevner språk og tale i vid forstand.

BAPAN: [substantiv] språk - handelsspråk, dagligtale, kommunikasjon. Flertall: babi. (Fra roten 'ba'.)

BAPANAH: [kvinnenavn] Kvinnelig tolk. (Se også 'bapan'.)

BAPANAI: [stedsnavn] Menneskeverden / Der hvor mennesker tales. (Se også 'bapan'.)

BAPARLAN: [mannsnavn] Mannlig tolk. (Se også 'bapan'.)

BAVERA: [verb] oversetter. (Se også 'bapan'.)

BAVO: [tittel] Den språk-kunnige. (Se også 'bapan'.)

BEEL: [rot] ild - brann, gull. Benevner forskjellige former for ild som finnes i naturen, så som lyn, vulkan, skogbrann, samt gull.

BELANAH: [kvinnenavn] Grisk kvinne. (Se også 'belen'.)

BELEN: [substantiv] gullsmykke - gullklump, verdifull gjenstand. Flertall: beleni. (Fra roten 'beel'.)

BELENA: [jentenavn] Gulljente. (Se også 'belen'.)

BELENERA: [verb] samler rikdommer. (Se også 'belen'.)

BELENO: [tittel] Den rike. (Se også 'belen'.)

BELENUF: [guttenavn] Gullgutt. (Se også 'belen'.)

BELERLAN: [mannsnavn] Grisk mann. (Se også 'belen'.)

C

CHAF: [rot] messing - hamret og smidd metall til utsmykking. Benevner metallarbeider som brukes til utsmykking av boliger.

CHAFABAN: [mannsnavn] Husfar, Mannen i huset. (Se også 'chafabo'.)

CHAFABO: [substantiv] tredør prydet med messingspyd - (i overført betydning) velstand, privatliv. Flertall: chafaboni. (Fra roten 'chaf'.)

CHAFABOLAH: [kvinnenavn] Husmor, Kvinnen i huset. (Se også 'chafabo'.)

CHAFABONO: [tittel] Eieren. (Se også 'chafabo'.)

CHU: [rot] tøy - filt, vevd stoff. Benevner stoffer og klær laget av tråder (i motsetning til lær).

CHUN: [substantiv] skjorte - klær generelt. Flertall: chuni. (Fra roten 'chu'.)

CHUNAH: [kvinnenavn] Kvinnelig vever. (Se også 'chun'.)

CHUNAI: [stedsnavn] Området i Babilani hvor veveriene ligger. (Se også 'chun'.)

CHUNERA: [verb] vever. (Se også 'chun'.)

CHURLAN: [mannsnavn] Mannlig vever. (Se også 'chun'.)

D

DANEA: [jentenavn] Plageånd (kvinnelig). (Se også 'tane'.)

DANEF: [guttenavn] Plageånd (mannlig). (Se også 'tane'.)

DEH: [rot] lær - pergament. Benevner lær og lærprodukter fra dyr som er døde av sykdom eller alder.

DEHAN: [substantiv] bok - pergament, papir, skrivesaker. Flertall: dehani. (Fra roten 'deh'.)

DEHANA: [jentenavn] Lesehest (jente). (Se også 'dehan'.)

DEHANAH: [kvinnenavn] Kvinnelig boklærd. (Se også 'dehan'.)

DEHANERA: [verb] leser. (Se også 'dehan'.)

DEHANO: [tittel] Den beleste. (Se også 'dehan'.)

DEHANUF: [guttenavn] Lesehest (gutt). (Se også 'dehan'.)

DEHARLAN: [mannsnavn] Mannlig boklærd. (Se også 'dehan'.)

DENA: [stedsnavn] Gammelt navn på biblioteket i Babilani. (Se også 'dehan'.)

DIA: [jentenavn] Søster (blant steinkjempene). (Se også 'djon'.)

DJO: [rot] fjell - himmel, lys, topp, skyer. Benevner land som ligger svært mye høyere enn annet land.

DJOF: [guttenavn] Bror (blant steinkjempene). (Se også 'djon'.)

DJON: [substantiv] fjell - topp, skyer, himmel, blåhvitt lys. Flertall: djoni. (Fra roten 'djo'.)

DJONAH: [kvinnenavn] Tante (blant steinkjempene). (Se også 'djon'.)

DJONAI: [stedsnavn] Kjempenes Fjell. (Se også 'djon'.)

DJONERA: [verb] svever. (Se også 'djon'.)

DJONO: [tittel] Leder for steinkjempene. (Se også 'djon'.)

DJORLAN: [mannsnavn] Onkel (blant steinkjempene). (Se også 'djon'.)

DUFF: [guttenavn] Kompis, Kamerat. (Se også 'haren'.)

E

ELAN: [substantiv] tårn - høy, lys bygning. Flertall: elani. (Fra roten 'lu'.)

ELANAH: [kvinnenavn] Adlet kvinne (Hun Som Har Utmerket Seg). (Se også 'elan'.)

ELANAI: [stedsnavn] Tårnets Rike (gammelt navn på øya hvor Babilani er hovedstad). (Se også 'elan'.)

ELANERA: [verb] klatrer, blir flinkere. (Se også 'elan'.)

ELANOMO: [tittel] Den Som Vokter Tårnet. (Se også 'elan'.)

ELARLAN: [mannsnavn] Adlet mann (Han Som Har Utmerket Seg). (Se også 'elan'.)

EOL: [rot] urt - tørkede urter. Benevner urter som brukes i mat og medisiner.

EOLIN: [substantiv] lege - medisinplanter. Flertall: eolini. (Fra roten 'eol'.)

EOLINAH: [kvinnenavn] Kvinnelig lege. (Se også 'eolin'.)

EOLINERA: [verb] helbreder. (Se også 'eolin'.)

EOLIRLAN: [mannsnavn] Mannlig lege. (Se også 'eolin'.)

F

FAH: [rot] insekt - larve, puppe, sommerfugl. Benevner insekter, inkludert stadier av et insektliv.

FARSHA: [jentenavn] Lille Sommerfugl (om jente). (Se også 'farshi'.)

FARSHAN: [mannsnavn] Vakker mann. (Se også 'farshi'.)

FARSHI: [substantiv] sommerfugl - fargerik person. Flertall: farshini. (Fra roten 'fah'.)

FARSHIF: [guttenavn] Lille Sommerfugl (om gutt). (Se også 'farshi'.)

FARSHILAH: [kvinnenavn] Vakker kvinne. (Se også 'farshi'.)

FARSHINO: [tittel] Den vakreste. (Se også 'farshi'.)

FARSHIRA: [verb] lyser opp, gleder omgivelsene. (Se også 'farshi'.)

FIR: [rot] brent leire - krukke, urne, murstein. Benevner produkter av brent leire, så som murstein, krukker og potter, og (i overført betydning) potteplanter.

FIRNA: [jentenavn] Vakker jente. (Se også 'firun'.)

FIRUF: [guttenavn] Vakker gutt. (Se også 'firun'.)

FIRUN: [substantiv] potteplante - terrasse, hage, blomster. Flertall: firuni. (Fra roten 'fir'.)

FIRUNAH: [kvinnenavn] Kvinne med grønne fingre. (Se også 'firun'.)

FIRUNAI: [stedsnavn] Hagebyen (hagene som dekker takene i Babilani). (Se også 'firun'.)

FIRUNERA: [verb] steller planter. (Se også 'firun'.)

FIRURLAN: [mannsnavn] Mann med grønne fingre. (Se også 'firun'.)

FON: [rot] grue - ildsted, behagelig varme. De ildsteder hvor man lager mat og varmer huset.

FONOM: [substantiv] ildsted - fortelling, samtale mens folk sitter rundt ildstedet. Flertall: fonomi. (Fra roten 'fon'.)

FONOMAH: [kvinnenavn] Kvinnelig forteller. (Se også 'fonom'.)

FONOMERA: [verb] forteller. (Se også 'fonom'.)

FONOMO: [tittel] Fortelleren. (Se også 'fonom'.)

FONORLAN: [mannsnavn] Mannlig forteller. (Se også 'fonom'.)

G

GELO: [rot] okse - ridedyr, trekkdyr. Benevner store, sterke nyttedyr.

GELON: [substantiv] okse - trekkdyr generelt. Flertall: geloni. (Fra roten 'gelo'.)

GELONAH: [kvinnenavn] Kvinnelig vognfører. (Se også 'gelon'.)

GELONERA: [verb] trekker, sleper. (Se også 'gelon'.)

GELONTO: [stedsnavn] Området ved Nordporten i Babilani. (Se også 'gelon'.)

GELORLAN: [mannsnavn] Mannlig vognfører. (Se også 'gelon'.)

GILU: [rot] mølle - drivverk, skovlhjul. Benevner maskiner som gjør tungt arbeid.

GILUN: [substantiv] mølle - drivkraft. Flertall: giluni. (Fra roten 'gilu'.)

GILUNADO: [stedsnavn] Den Nedre Byen, den usynlige delen av Babilani som drives av vannkraft. (Se også 'gilun'.)

GILUNAH: [kvinnenavn] Kvinnelig mekaniker. (Se også 'gilun'.)

GILUNERA: [verb] roterer, driver rundt. (Se også 'gilun'.)

GILURLAN: [mannsnavn] Mannlig mekaniker. (Se også 'gilun'.)

GUF: [rot] fugl - fjær, det å fly. Benevner fugler og bevingede vesener generelt.

GUFO: [tittel] Den skriftlærde. (Se også 'gufon'.)

GUFON: [substantiv] ugle - lesehest, boklærd person. Flertall: gufoni. (Fra roten 'guf'.)

GUFONAH: [kvinnenavn] Kvinnelig lærd. (Se også 'gufon'.)

GUFONAI: [stedsnavn] Skrivernes Akademi. (Se også 'gufon'.)

GUFONERA: [verb] studerer. (Se også 'gufon'.)

GUFONUF: [guttenavn] mannlig student. (Se også 'gufon'.)

GUFORLAN: [mannsnavn] Mannlig lærd. (Se også 'gufon'.)

GUPA: [jentenavn] kvinnelig student. (Se også 'gufon'.)

H

HAGALAN: [mannsnavn] Far. (Se også 'haran'.)

HAGANA: [kvinnenavn] Mor. (Se også 'haran'.)

HAK: [rot] fiskeutstyr - garn, kroker, snøre. Benevner en komplett fiskebåt og utstyret i båten enkeltvis.

HAO: [rot] familie, klan, stamme - søskenkjærlighet, samhørighet. Benevner de som tilhører samme familie, klan, by, folkeslag.

HARAN: [substantiv] menneske, familiemedlem - brukes om alle menneskelignende skikkelser, i motsetning til f.eks. dyr og maskiner. Flertall: harani (mange mennesker) / naran-haran (veldig mange mennesker). (Fra roten 'hao'.)

HARANAI: [stedsnavn] Tettbygd Land, i motsetning til områder utenfor bygrensen (se også Watanai). (Se også 'haran'.)

HARANERA: [verb] besøker slekt eller nære venner. (Se også 'haran'.)

HARANO: [tittel] Vår Slektning (folkelig betegnelse på fyrsten/fyrstinnen). (Se også 'haran'.)

HAREN: [substantiv] mann - medlem av mannlig felleskap. Flertall: nahareni. (Fra roten 'hao'.)

HARENAI: [stedsnavn] Gata, Der hvor menn skryter. (Se også 'haren'.)

HARENERA: [verb] løper gatelangs, tilbringer tid med kamerater. (Se også 'haren'.)

HARENO: [tittel] Patriark. (Se også 'haren'.)

HARERLAN: [mannsnavn] Onkel. (Se også 'haren'.)

HARLA: [jentenavn] Søster. (Se også 'haran'.)

HARUF: [guttenavn] Bror. (Se også 'haran'.)

HERIN: [substantiv] kvinne - medlem av kvinnelig fellesskap. Flertall: nerini. (Fra roten 'hao'.)

HERINA: [jentenavn] Pratsom kvinne. (Se også 'herin'.)

HERINAH: [kvinnenavn] Tante. (Se også 'herin'.)

HERINAI: [stedsnavn] Bakgården, Der hvor kvinner sladrer. (Se også 'herin'.)

HERINERA: [verb] prater, ler av menn. (Se også 'herin'.)

HERINO: [tittel] Matriark. (Se også 'herin'.)

HERINU: [guttenavn] Jentegutt. (Se også 'herin'.)

HERLAN: [mannsnavn] Seiler. (Se også 'rhen'.)

HOFO: [rot] slange - orm, frosk, firfisle. Benevner vekselvarme dyr.

HOKKAN: [mannsnavn] Mann fra båtfolket. (Se også 'hokko'.)

HOKKO: [substantiv] seilbåt - egentlig 'den ypperste båt'. Flertall: hokkoni. (Fra roten 'hak'.)

HOKKOF: [guttenavn] Gutt fra båtfolket. (Se også 'hokko'.)

HOKKOLAH: [kvinnenavn] Kvinne fra båtfolket. (Se også 'hokko'.)

HOKKONA: [jentenavn] Jente fra båtfolket. (Se også 'hokko'.)

HOKKONO: [tittel] Leder for båtfolket. (Se også 'hokko'.)

HOPUN: [substantiv] slange - upålitelig person. Flertall: hopuni. (Fra roten 'hofo'.)

HOPUNAH: [kvinnenavn] kvinnelig lurendreier. (Se også 'hopun'.)

HOPUNAI: [stedsnavn] Svindlernes Skjulested - noe mange utlendinger kaller markedet i Babilani. (Se også 'hopun'.)

HOPUNERA: [verb] svindler. (Se også 'hopun'.)

HOPURLAN: [mannsnavn] mannlig lurendreier. (Se også 'hopun'.)

HRENA: [jentenavn] Guttejente. (Se også 'haren'.)

I

IKI: [rot] fisk - dyr med finner. Benevner fisk (både i saltvann og i ferskvann).

IKITA: [substantiv] fisker - kystfisker med båt (hokko) og fullt bruk. Flertall: ikitani. (Fra roten 'iki'.)

IKITAKI: [stedsnavn] En av de syv øyene i Østhavet. (Se også 'ikita'.)

IKITAN: [mannsnavn] Mann fra fiskerfolket. (Se også 'ikita'.)

IKITANO: [tittel] Leder blant fiskerfolket. (Se også 'ikita'.)

IKITARA: [verb] fisker. (Se også 'ikita'.)

J

JANAH: [kvinnenavn] Handelskvinne. (Se også 'jaoan'.)

JAO: [rot] teppe - bod, markedsplass. Benevner handel av varer som er lagt ut på tepper.

JAOAN: [substantiv] teppe - handelsbod. Flertall: jaoani. (Fra roten 'jao'.)

JAOAN: [tittel] Dyktig selger. (Se også 'jaoan'.)

JOANA: [jentenavn] Ungjente som selger varer på markedet. (Se også 'jaoan'.)

JOANERA: [verb] pruter. (Se også 'jaoan'.)

JOANI: [stedsnavn] Markedsplassen utenfor Vestporten i Babilani. (Se også 'jaoan'.)

JOARLAN: [mannsnavn] Handelsmann. (Se også 'jaoan'.)

JONUF: [guttenavn] Unggutt som selger varer på markedet. (Se også 'jaoan'.)

K

KAD: [rot] ætt - slektning, opprinnelse.

KERTAH: [kvinnenavn] Kvinnelig kontorist hos handelsmann. (Se også 'kheret'.)

KHA: [rot] benk - gruppe av eldre, råd, forsamling. Benevner benker utenfor hus hvor eldre sitter og følger med på livet, og (i overført betydning) de råd som tar avgjørelser.

KHAF: [substantiv] styrende råd - en person med udiskutabel makt. Flertall: khafi. (Fra roten 'kha'.)

KHAFAH: [kvinnenavn] Kvinnelig dommer. (Se også 'khaf'.)

KHAFAI: [stedsnavn] Rettsalen. (Se også 'khaf'.)

KHAFERA: [verb] diskuterer, avgjør. (Se også 'khaf'.)

KHAFO: [tittel] Den rettferdige. (Se også 'khaf'.)

KHARLAN: [mannsnavn] Mannlig dommer. (Se også 'khaf'.)

KHER: [rot] skall - kiste, tønne. Benevner varer som er pakket inn for salg og frakt, og (i overført betydning) last på vogntog og skip.

KHERET: [substantiv] emballasje - striesekk, skipskiste, tønne. Flertall: khereti. (Fra roten 'kher'.)

KHERETAI: [stedsnavn] Havnebyen, område fullt av pakkhus. (Se også 'kheret'.)

KHERETERA: [verb] pakker inn. (Se også 'kheret'.)

KHERETO: [tittel] Havnefogd. (Se også 'kheret'.)

KIHERLAN: [mannsnavn] Mannlig kontorist hos handelsmann. (Se også 'kheret'.)

KITAF: [guttenavn] Gutt fra fiskerfolket. (Se også 'ikita'.)

KITALAH: [kvinnenavn] Kvinne fra fiskerfolket. (Se også 'ikita'.)

KITANA: [jentenavn] Jente fra fiskerlandsby. (Se også 'ikita'.)

L

LAI: [jentenavn] Hagejente. (Se også 'lan'.)

LAN: [substantiv] løk - hage (i motsetning til 'xeran' - kornmark). Flertall: lani. (Fra roten 'lao'.)

LANAH: [kvinnenavn] Kvinnelig gartner. (Se også 'lan'.)

LANAHO: [tittel] Hagemester. (Se også 'lan'.)

LANAI: [stedsnavn] Hage. (Se også 'lan'.)

LANERA: [verb] steller hage, dyrker nyttevekster. (Se også 'lan'.)

LANUF: [guttenavn] Lubben gutt. (Se også 'alean'.)

LAO: [rot] rot - rotfrukt, løk, knoll. Benevner de spiselige deler av planter som vokser helt eller delvis under jorden.

LARLAN: [mannsnavn] Overvektig mann. (Se også 'alean'.)

LARLAN: [mannsnavn] Mannlig gartner. (Se også 'lan'.)

LEANA: [jentenavn] Lubben jente. (Se også 'alean'.)

LINAN: [stedsnavn] Området i Babilani hvor legene holder til. (Se også 'eolin'.)

LINO: [tittel] Helbrederen. (Se også 'eolin'.)

LIPI: [rot] mus - små dyr generelt. Benevner de små dyr (mus, flaggermus, firfisler etc.) som ser ut til å slå seg ned overalt hvor mennesker bor.

LIPIN: [substantiv] flaggermus - nattugle, syvsover. Flertall: lipini. (Fra roten 'lipi'.)

LIPINA: [jentenavn] Søvnig jente. (Se også 'lipin'.)

LIPINAH: [kvinnenavn] Kvinnelig dagdriver. (Se også 'lipin'.)

LIPINERA: [verb] våker om natten og sover om dagen. (Se også 'lipin'.)

LIPUF: [guttenavn] Søvnig gutt. (Se også 'lipin'.)

LORA: [jentenavn] Skolejente. (Se også 'lougar'.)

LOUGAR: [substantiv] skriver - benevnelse på de som har sitt virke i biblioteket i Babilani. Flertall: lougari. (Fra roten 'louo'.)

LOUGARAH: [kvinnenavn] Kvinnelig skriver. (Se også 'lougar'.)

LOUGARAI: [stedsnavn] Skoleplass. (Se også 'lougar'.)

LOUGARLAN: [mannsnavn] Mannlig skriver. (Se også 'lougar'.)

LOUGARO: [tittel] Den øverste skriver. (Se også 'lougar'.)

LOUGERA: [verb] skriver, grubler. (Se også 'lougar'.)

LOUO: [rot] blekk - olje, sølevann. Benevner sort, flytende væske.

LU: [rot] måne - hvitt lys, lysstripe. Benevner månen og det lys som er omgitt av mørke (ikke nødvendigvis sterkt, men svært synlig).

LUF: [guttenavn] Hagegutt. (Se også 'lan'.)

LUGARUF: [guttenavn] Skolegutt. (Se også 'lougar'.)

LUKEN: [substantiv] lampe - lyskilde, skinn av lys. Flertall: lugni. (Fra roten 'lu'.)

LUKENAH: [kvinnenavn] Kvinnelig bringer av visdom. (Se også 'luken'.)

LUKENAI: [stedsnavn] Innsiktens Rike (Hvor skrivere havner når de dør). (Se også 'luken'.)

LUKENO: [tittel] Den rene, Den kloke. (Se også 'luken'.)

LUKERA: [verb] opplyser, lyser i mørke. (Se også 'luken'.)

LUKERLAN: [mannsnavn] Mannlig bringer av visdom. (Se også 'luken'.)

LUKIA: [jentenavn] En god hjelper (kvinnelig). (Se også 'luken'.)

LUKUF: [guttenavn] En god hjelper (mannlig). (Se også 'luken'.)

M

MEKI: [stedsnavn] Det gamle navnet på Dragesletta (området utenfor Østporten i Babilani). (Se også 'memene'.)

MEME: [rot] ekskrement - gjødsel, møkk. Benevner avføring fra dyr og mennesker.

MEMENE: [substantiv] do - latrine, fylling, søppelplass. Flertall: memeneni. (Fra roten 'meme'.)

MEMENO: [tittel] Høyst Ærede Drittsekk - en blodig fornærmelse. (Se også 'memene'.)

MEMERA: [verb] driter, tømmer søppel. (Se også 'memene'.)

N

NAJDAGERA: [verb] tuller, gjør narr av. (Se også 'nardak'.)

NAN: [substantiv] hav - stillhet, mørke, dyp. Flertall: nani. (Fra roten 'ne'.)

NANAH: [kvinnenavn] Havfrue. (Se også 'nan'.)

NARDAK: [substantiv] tårnets beboere - små spøkefulle vesener som lever i hundrevis av år, av naran-haran-dek (mange-mennesker-små). Flertall: nardaki. (Fra roten 'hao'.)

NARLAN: [mannsnavn] Havmann. (Se også 'nan'.)

NATAIA: [jentenavn] Jente som liker å bade. (Se også 'natan'.)

NATAN: [substantiv] dykker - svømmer, perledykker. Flertall: natani. (Fra roten 'ne'.)

NATANAH: [kvinnenavn] Dykkersken. (Se også 'natan'.)

NATANO: [tittel] Den ypperste perlefisker. (Se også 'natan'.)

NATANUF: [guttenavn] Gutt som liker å bade. (Se også 'natan'.)

NATARLAN: [mannsnavn] Dykkeren. (Se også 'natan'.)

NATERA: [verb] svømmer. (Se også 'natan'.)

NE: [rot] natt - dyp, mørke, tomhet, strømning. Benevner intetheten som materie, det stoff som fyller et vakum.

NEJAN: [substantiv] gatelys - byen om kvelden, festligheter. Flertall: nejani. (Fra roten 'njaa'.)

NEJANA: [jentenavn] Glad jente. (Se også 'nejan'.)

NEJANAH: [kvinnenavn] Ettertraktet kvinne. (Se også 'nejan'.)

NEJANAI: [stedsnavn] På Byen. (Se også 'nejan'.)

NEJANERA: [verb] danser, fester. (Se også 'nejan'.)

NEJANO: [tittel] Danseløve. (Se også 'nejan'.)

NEJANUF: [guttenavn] Glad gutt. (Se også 'nejan'.)

NEJARLAN: [mannsnavn] Ettertraktet mann. (Se også 'nejan'.)

NEN: [stedsnavn] Dypet, Det undersjøiske. (Se også 'nan'.)

NEPIN: [substantiv] sjømonster - blekksprut med enorme fangarmer (som sies å leve ved Svarthavet). Flertall: nepini. (Fra roten 'nipi'.)

NEPINAI: [stedsnavn] Blekksprutens rike. (Se også 'nepin'.)

NEPINERA: [verb] kveler, omslutter. (Se også 'nepin'.)

NEPINO: [tittel] Sjømonsteret. (Se også 'nepin'.)

NIEL: [rot] sølv - kostbart metallarbeid, smykke. Benevner metallarbeider mennsker pynter seg med.

NIELAN: [mannsnavn] Mann fra Sølvgruvene. (Se også 'nielo'.)

NIELO: [substantiv] sølvsmykke - skinnende overflate. Flertall: nieloni. (Fra roten 'niel'.)

NIELOF: [guttenavn] Øyensten (om gutt). (Se også 'nielo'.)

NIELOKI: [stedsnavn] Sølvgruvene. (Se også 'nielo'.)

NIELOLAH: [kvinnenavn] Kvinne fra Sølvgruvene. (Se også 'nielo'.)

NIELONA: [jentenavn] Øyensten (om jente). (Se også 'nielo'.)

NIELONO: [tittel] Sølvgruvene i det indre av øyriket Babilani. (Se også 'nielo'.)

NIELORA: [verb] skinner. (Se også 'nielo'.)

NIPI: [rot] blekksprut - ål, bløtdyr. Benevner dyr uten finner i saltvann og ferskvann.

NJAA: [rot] gatelykt - lampe over husdør. Benevner lamper som lyser opp fasader på boliger.

NJU: [rot] kalket murhus - hus, bygård. Benevner bygning hvor det bor mennesker.

NOR: [rot] vind - himmelretninger. Benevner de store trekk ved luften, som himmelretningene og de fire vindene.

NOROF: [guttenavn] Gutt fra vindfolket. (Se også 'noron'.)

NORON: [substantiv] vind - de fire himmelretninger. Flertall: noroni. (Fra roten 'nor'.)

NORONA: [jentenavn] Jente fra vindfolket. (Se også 'noron'.)

NORONAH: [kvinnenavn] Kvinne fra vindfolket. (Se også 'noron'.)

NORONAI: [stedsnavn] Vindenes Rike, en av de syv øyene i Østhavet, hvor luftseilerne bor. (Se også 'noron'.)

NORONERA: [verb] blåser. (Se også 'noron'.)

NORONO: [tittel] Vindenes herre. (Se også 'noron'.)

NORORLAN: [mannsnavn] Mann fra vindfolket. (Se også 'noron'.)

NUJUN: [substantiv] landsby - husklynge, bydel. Flertall: nujuni. (Fra roten 'nju'.)

NUJUNAH: [kvinnenavn] Kvinne fra liten landsby. (Se også 'nujun'.)

NUJUNAI: [stedsnavn] Nabolaget. (Se også 'nujun'.)

NUJUNERA: [verb] bor. (Se også 'nujun'.)

NUJUNO: [tittel] Landsbyens Øverste. (Se også 'nujun'.)

NUJURLAN: [mannsnavn] Mann fra liten landsby. (Se også 'nujun'.)

O

OALI: [rot] ris - kokt ris, stekt ris, rismel. Benevner varme måltider, det å spise og det å tilberede mat.

OL: [rot] kildevann - brønn, oppkomme, oase. Benevner ferskvann som pipler opp fra jorda, gjerne i ørkenland.

OLON: [substantiv] drikkevann - oase. Flertall: oloni. (Fra roten 'ol'.)

OLONAH: [kvinnenavn] Kvinne fra ørkenfolket. (Se også 'olon'.)

OLONAI: [stedsnavn] Vannhull, Oase. (Se også 'olon'.)

OLONERA: [verb] slukker tørsten, hviler. (Se også 'olon'.)

OLONO: [tittel] Den som gir vann. (Se også 'olon'.)

OLORLAN: [mannsnavn] Mann fra ørkenfolket. (Se også 'olon'.)

OM: [rot] navle - forbindelse, midtpunkt, mor. Benevner de begreper som henger sammen med moderlig opphav.

OMAN: [substantiv] torg - midtpunkt i nabolag / bydel. Flertall: omani. (Fra roten 'om'.)

OMANAH: [kvinnenavn] Nabokone. (Se også 'oman'.)

OMANAI: [stedsnavn] Nabolag. (Se også 'oman'.)

OMANO: [tittel] Respektfullt om eldre nabo. (Se også 'oman'.)

OMARLAN: [mannsnavn] Nabomann. (Se også 'oman'.)

P

PABA: [jentenavn] Perlejente. (Se også 'papan'.)

PABUF: [guttenavn] Perlegutt. (Se også 'papan'.)

PADJON: [substantiv] stein på fjellet - opprinnelig pato-djon (fjell-stein). Flertall: padjoni. (Fra roten 'pato'.)

PADJONAH: [kvinnenavn] Kvinne fra Høylandet). (Se også 'padjon'.)

PADJONAI: [stedsnavn] Høylandet. (Se også 'padjon'.)

PADJORLAN: [mannsnavn] Mann fra Høylandet). (Se også 'padjon'.)

PANIELAR: [mannsnavn] Mann født i Babilani. (Se også 'panielo'.)

PANIELO: [substantiv] kart over Babilani - verdensmodellen, globus, av 'padé' (stein som svømmer, øy) og 'nielo' (sølvsmykke).. (Fra roten 'niel'.)

PANIELONO: [tittel] Gammelt navn på fyrsten av Babilani. (Se også 'panielo'.)

PANILAH: [kvinnenavn] Kvinne født i Babilani. (Se også 'panielo'.)

PAPAN: [substantiv] skjell - sjøsnegler, kråkeboller, generelt om ting fra havet med hardt skall. Flertall: papani. (Fra roten 'pato'.)

PAPANAH: [kvinnenavn] Kvinne fra kysten. (Se også 'papan'.)

PAPANAI: [stedsnavn] Landsby i strandkanten, Kystlandet. (Se også 'papan'.)

PAPANERA: [verb] samler / fisker etter skjell. (Se også 'papan'.)

PAPANO: [tittel] Rik person fra kysten. (Se også 'papan'.)

PAPARLAN: [mannsnavn] Mann fra kysten. (Se også 'papan'.)

PATO: [rot] stein - fundament, rot, grunnfjell, far. Benevner de begreper som henger sammen med faderlig opphav.

PATON: [substantiv] sandstrand - grus, sand og rullestein ved stranda, opprinnelig pato-nan (stein-fra-hav). Flertall: padi. (Fra roten 'pato'.)

PATONERA: [verb] går langs stranda. (Se også 'paton'.)

PELUKARA: [verb] belyser, forklarer. (Se også 'pelukra'.)

PELUKRA: [substantiv] solkrystall - juvel som absorberer dagslys og lyser om natten, av 'pato' (stein) og 'lukera' (opplyser). Flertall: pelukri. (Fra roten 'lu'.)

PELUKRAI: [stedsnavn] Tåkefjellet, området midt i Babilani hvor solkrystallene utvinnes. (Se også 'pelukra'.)

PELUKRAN: [mannsnavn] Mann som arbeider i gruvene. (Se også 'pelukra'.)

PELUKRANO: [tittel] Leder for gruvearbeiderne ved Tåkefjellet. (Se også 'pelukra'.)

PELULAH: [kvinnenavn] Kvinne som arbeider i gruvene. (Se også 'pelukra'.)

PIRLAN: [mannsnavn] Mannlig dagdriver. (Se også 'lipin'.)

PITEKI: [stedsnavn] Myr/Brakkvannsområde langs sørvestkysten av Babilani (der ingen mennesker bor). (Se også 'pitine'.)

PITENA: [jentenavn] Drittunge (om jente) - svært nedsettende. (Se også 'pitine'.)

PITI: [rot] urin - ammoniakk. Benevner urinering, do og (i overført betydning) steder som lukter fælt.

PITINE: [substantiv] pissepotte - do, illeluktende sted, brakkvann. Flertall: pitini. (Fra roten 'piti'.)

PITINENO: [tittel] Høyst Ærede Pissepotte - en blodig fornærmelse. (Se også 'pitine'.)

PITIRA: [verb] tisser. (Se også 'pitine'.)

PITTEF: [guttenavn] Drittunge (om gutt) - svært nedsettende. (Se også 'pitine'.)

PONA: [jentenavn] Langvokst jente. (Se også 'pyron'.)

PY: [rot] plante - vegetasjon. Benevner vegetasjon som ikke regnes for spiselig.

PYRON: [substantiv] buskas - våtmark, ufremkommelig krattskog. Flertall: pyroni. (Fra roten 'py'.)

PYRONAI: [stedsnavn] Krattskog i brakkvann (som dekker store deler av kyststripen til øyriket Babilani). (Se også 'pyron'.)

PYRONERA: [verb] gror, vokser fort (og uregjerlig). (Se også 'pyron'.)

PYRUF: [guttenavn] Langvokst gutt. (Se også 'pyron'.)

Q

QUL: [rot] dal - grøft, laveste punkt. Benevner det som er mindre enn annet.

QULAN: [substantiv] dal - senkning, elvedal. Flertall: qulani. (Fra roten 'qul'.)

QULANAI: [stedsnavn] Navn på dalføret som skjærer gjennom Tåkefjellene. (Se også 'qulan'.)

QULANERA: [verb] renner (mot havet). (Se også 'qulan'.)

R

RENAH: [kvinnenavn] Seilerske. (Se også 'rhen'.)

RHE: [rot] skip - drivved, fartøy. Benevner gjenstander av tre (tilvirket og råmateriale) som hører hjemme ved havet.

RHEA: [jentenavn] Jente som liker seg på havet. (Se også 'rhen'.)

RHEN: [substantiv] fartøy - drivved, skip, generelt om tilvirket tre som flyter i vannet. Flertall: rheni. (Fra roten 'rhe'.)

RHENERA: [verb] seiler eller ror (forflytter seg til havs). (Se også 'rhen'.)

RHENUF: [guttenavn] Gutt som liker seg på havet. (Se også 'rhen'.)

RHIANO: [tittel] Den ypperste havseiler. (Se også 'rhen'.)

RI: [rot] trekrone - stort tre, hjort med stort gevir, edel årgang vin. Benevner ting som har eksistert lenge, om det gamle (som en gang har vært ungt).

RITERA: [verb] eldes (med verdighet). (Se også 'ritmon'.)

RITMON: [substantiv] gammel person - mann eller kvinne som har levd lenge og samlet mye visdom. Flertall: ritmoni. (Fra roten 'ri'.)

RITMONAH: [kvinnenavn] Bestemor. (Se også 'ritmon'.)

RITMORLAN: [mannsnavn] Bestefar. (Se også 'ritmon'.)

RITO: [tittel] Den eldste (i en forsamling). (Se også 'ritmon'.)

S

SHALEF: [guttenavn] Lille Solstråle (om gutt). (Se også 'shamale'.)

SHAM: [rot] sol - sollys. Benevner solen som lyskilde og tidsangiver - og solen som himmellegeme.

SHAMALA: [jentenavn] Lille Solstråle (om jente). (Se også 'shamale'.)

SHAMALAN: [mannsnavn] Solstråle (om mann). (Se også 'shamale'.)

SHAMALE: [substantiv] morgen - soloppgang. Flertall: shamaleni. (Fra roten 'sham'.)

SHAMALEKI: [stedsnavn] Morgenlandet. (Se også 'shamale'.)

SHAMALELAH: [kvinnenavn] Solstråle (om kvinne). (Se også 'shamale'.)

SHAMALERA: [verb] våkner, står opp. (Se også 'shamale'.)

SHAMORLAH: [tittel] Morgenstjernen, Stjernedatteren. (Se også 'shamale'.)

SHARITA: [jentenavn] Rødhåret jente. (Se også 'sharito'.)

SHARITAN: [mannsnavn] Rødhåret mann. (Se også 'sharito'.)

SHARITMAH: [tittel] Aftenstjernen, Stjernemoren. (Se også 'sharito'.)

SHARITO: [substantiv] kveld - solnedgang, aftenrøde. Flertall: sharitoni. (Fra roten 'sham'.)

SHARITOF: [guttenavn] Rødhåret gutt. (Se også 'sharito'.)

SHARITOKI: [stedsnavn] Aftenlandet. (Se også 'sharito'.)

SHARITOLAH: [kvinnenavn] Rødhåret kvinne. (Se også 'sharito'.)

SHARITORA: [verb] sovner, legger seg. (Se også 'sharito'.)

SI: [rot] tynn tråd - spindelvev, spunnet tråd, hyssing. Benevner tråd spunnet av ull, silke, lin, hamp.

SINA: [jentenavn] Lykkebringer (om jente). (Se også 'sinin'.)

SINIAH: [kvinnenavn] Spåkvinne. (Se også 'sinin'.)

SININ: [substantiv] tråd - skjebne, livsløp. Flertall: sinini. (Fra roten 'si'.)

SININERA: [verb] spår fremtid. (Se også 'sinin'.)

SININO: [tittel] Sannsigeren, Profeten. (Se også 'sinin'.)

SINIRLAN: [mannsnavn] Spåmann. (Se også 'sinin'.)

SINUF: [guttenavn] Lykkebringer (om gutt). (Se også 'sinin'.)

T

TAM: [rot] rennende vann - ferskvann, elv, bekk. Benevner alt det vann som kommer ned fra himmelen / fjellandet (i motsetning til havvann, brakkvann og vann fra kilder).

TAMA: [jentenavn] Jente (fra elveland). (Se også 'taman'.)

TAMAN: [substantiv] elv - ferskvann, rennende vann. Flertall: tamani. (Fra roten 'tam'.)

TAMANAH: [kvinnenavn] Kvinne (fra bosetting ved rennende vann). (Se også 'taman'.)

TAMANAI: [stedsnavn] Elveland. (Se også 'taman'.)

TAMANERA: [verb] driver med strømmen, tar den letteste veien. (Se også 'taman'.)

TAMANO: [tittel] Leder for Elvefolket. (Se også 'taman'.)

TAMARLAN: [mannsnavn] Mann (fra bosetting ved rennende vann). (Se også 'taman'.)

TAMUF: [guttenavn] Gutt (fra elveland). (Se også 'taman'.)

TANAN: [mannsnavn] Ond ånd (mannlig). (Se også 'tane'.)

TANDO: [tittel] Hinmannen. (Se også 'tane'.)

TANE: [substantiv] natt - mørke, stillhet, virvelstrøm. Flertall: taneni. (Fra roten 'ne'.)

TANEKI: [stedsnavn] Dødsriket. (Se også 'tane'.)

TANELAH: [kvinnenavn] Ond ånd (kvinnelig). (Se også 'tane'.)

TANERA: [verb] dør. (Se også 'tane'.)

TENEROLAN: [mannsnavn] Aktet mann. (Se også 'teneron'.)

TENERON: [substantiv] lovverk - Babilanis skrevne og uskrevne regler. Flertall: teneroni. (Fra roten 'teon'.)

TENERONAH: [kvinnenavn] Aktet kvinne. (Se også 'teneron'.)

TENERONAI: [stedsnavn] Samfunnet. (Se også 'teneron'.)

TENERONERA: [verb] lever aktverdig. (Se også 'teneron'.)

TENERONO: [tittel] Den høyest aktede. (Se også 'teneron'.)

TEON: [rot] passer - spydspiss, kniv, dolk. Benevner foruten passer også stikkvåpen og våpen med egg.

TON: [rot] ring - sirkel, hjul. Benevner sirkulære gjenstander og (i overført betydning) gjenstander med hjul.

TONZIM: [substantiv] håndkjerre - bærer, bud (etter håndkjerrene med de små messingbjellene som ruller rundt i Babilani by). Flertall: tonzimi. (Fra roten 'zim'.)

TONZIMA: [jentenavn] Løperjente. (Se også 'tonzim'.)

TONZIMAH: [kvinnenavn] Fraktekvinne. (Se også 'tonzim'.)

TONZIMERA: [verb] leverer, frakter. (Se også 'tonzim'.)

TONZIMUF: [guttenavn] Løpergutt. (Se også 'tonzim'.)

TONZIRLAN: [mannsnavn] Fraktekar. (Se også 'tonzim'.)

TRII: [rot] mel - pulver, finmalt sand, støv. Benevner all finkornet materie som 'setter seg i nesen'.

TRUF: [guttenavn] Gutt fra slettefolket. (Se også 'trun'.)

TRULAN: [mannsnavn] Mann fra slettefolket. (Se også 'trun'.)

TRUN: [substantiv] salt - bittert støv, kalk. Flertall: truni. (Fra roten 'trii'.)

TRUNA: [jentenavn] Jente fra slettefolket. (Se også 'trun'.)

TRUNAH: [kvinnenavn] Kvinne fra slettefolket. (Se også 'trun'.)

TRUNAI: [stedsnavn] Slettene nord for Babilani by. (Se også 'trun'.)

TRUNERA: [verb] salter. (Se også 'trun'.)

TRUNO: [tittel] Leder for slettefolket. (Se også 'trun'.)

U

UM: [rot] kokt vann - urtete, suppe. Benevner varm drikke.

UMON: [substantiv] te - nærende drikke, kjærlighet. Flertall: umoni. (Fra roten 'um'.)

UMONAH: [kvinnenavn] Kjærlighetssyk kvinne. (Se også 'umon'.)

UMONERA: [verb] elsker, lengter etter. (Se også 'umon'.)

UMORLAN: [mannsnavn] Kjærlighetssyk mann. (Se også 'umon'.)

V

VAM: [substantiv] brød - frokost, mindre måltid. Flertall: vami. (Fra roten 'vami'.)

VAMA: [jentenavn] Kjærlig pikenavn, nærmest Min Lille Sukkerbolle. (Se også 'vam'.)

VAMAH: [kvinnenavn] Kvinnelig baker. (Se også 'vam'.)

VAMAI: [stedsnavn] Navn på bakeri. (Se også 'vam'.)

VAMERA: [verb] spiser frokost. (Se også 'vam'.)

VAMI: [rot] brød - kornmat, kjeks, pasta. Benevner brødmat, tørrmat, proviant.

VAMUF: [guttenavn] Kjærlig guttenavn, nærmest Min Lille Smultring. (Se også 'vam'.)

VARLAN: [mannsnavn] Mannlig baker. (Se også 'vam'.)

VEL: [rot] nut - kampestein, høy stabel, øverste punkt. Benevner det som er eller (ironisk) det som vil være større enn annet.

VELAN: [substantiv] utsiktspunkt - topp, høyde. Flertall: velani. (Fra roten 'vel'.)

VELANAI: [stedsnavn] Steinkjempenes observatorium. (Se også 'velan'.)

VELANERA: [verb] skuer utover. (Se også 'velan'.)

VELANO: [tittel] Den vidsynte. (Se også 'velan'.)

W

WAI: [rot] mark - eng, jord uten skog, lavland. Benevner flatt land (ikke nødvendigvis dyrket mark) utenfor bebygget område.

WATA: [jentenavn] Troskyldig ungjente fra landet. (Se også 'watan'.)

WATAN: [substantiv] slette - platå, flate, bred hindring. Flertall: wadi. (Fra roten 'wai'.)

WATANAH: [kvinnenavn] Kvinnelig bygdetulling. (Se også 'watan'.)

WATANAI: [stedsnavn] Flatlandet, "På jordet", (nedsettende) om områder utenfor bygrensen. (Se også 'watan'.)

WATANERA: [verb] utjevner, planerer. (Se også 'watan'.)

WATARLAN: [mannsnavn] Mannlig bygdetulling. (Se også 'watan'.)

WATUF: [guttenavn] Troskyldig unggutt fra landet. (Se også 'watan'.)

X

XAMA: [jentenavn] Jente som ikke er fra Babilani. (Se også 'xaman'.)

XAMAN: [substantiv] utlending - person som ikke kjenner skikkene. Flertall: xamani. (Fra roten 'xan'.)

XAMANAH: [kvinnenavn] Kvinne som ikke er fra Babilani. (Se også 'xaman'.)

XAMANAI: [stedsnavn] Utlandet / Det Andre / Ukjent land. (Se også 'xaman'.)

XAMANERA: [verb] reiser til et annet land (der man ikke kjenner skikkene). (Se også 'xaman'.)

XAMANO: [tittel] Aktet gjest. (Se også 'xaman'.)

XAMARLAN: [mannsnavn] Mann som ikke er fra Babilani. (Se også 'xaman'.)

XAMUF: [guttenavn] Gutt som ikke er fra Babilani. (Se også 'xaman'.)

XAN: [rot] utsiden, det ytre - andre skikker, andre språk. Benevner mennesker (og skikker) som kommer utenfra.

XER: [rot] korn - dyrket mark. Benevner korn og områder som egner seg til dyrking av korn.

XERA: [jentenavn] Jente fra gård. (Se også 'xeran'.)

XERAN: [substantiv] korn - kornmark (områder som er dyrket eller som egner seg for dyrking av korn). Flertall: xerani. (Fra roten 'xer'.)

XERANAH: [kvinnenavn] Gårdbruker (om kvinne). (Se også 'xeran'.)

XERANAI: [stedsnavn] Området med storgårder nordvest for Babilani by. (Se også 'xeran'.)

XERANERA: [verb] dyrker, pløyer. (Se også 'xeran'.)

XERANO: [tittel] Storbonde. (Se også 'xeran'.)

XERARLAN: [mannsnavn] Gårdbruker (om mann). (Se også 'xeran'.)

XUF: [guttenavn] Gutt fra gård. (Se også 'xeran'.)

Y

YALUF: [guttenavn] Gutt man er glad i. (Se også 'yelan'.)

YARLAN: [mannsnavn] Ektemann. (Se også 'yelan'.)

YELA: [rot] ull - sau, kamel, geit, lama. Betegner ull og de dyr som produserer ull.

YELA: [jentenavn] Jente man er glad i. (Se også 'yelan'.)

YELAN: [substantiv] ullteppe - varmt tøy. Flertall: yelani. (Fra roten 'yela'.)

YELANAH: [kvinnenavn] Kone. (Se også 'yelan'.)

YELANERA: [verb] varmer. (Se også 'yelan'.)

YUPU: [substantiv] ananas - frukt generelt. Flertall: yupuni. (Fra roten 'yuyu'.)

YUPUF: [guttenavn] Forfengelig gutt. (Se også 'yupu'.)

YUPUKI: [stedsnavn] Frodig hage. (Se også 'yupu'.)

YUPUNA: [jentenavn] Forfengelig jente. (Se også 'yupu'.)

YUPURA: [verb] høster frukt, klatrer i tre. (Se også 'yupu'.)

YUYU: [rot] frukt - saft og fruktkjøtt. Benevner spiselig frukt.

Z

ZAH: [rot] balkong - terasse, avsats. Benevner de små hage-terrassene over inngangsdøren (og ofte over hele taket) på hus i Babilani.

ZAHANERA: [verb] slapper av, nyter tilværelsen. (Se også 'zahen'.)

ZAHEN: [substantiv] terrase - balkong, avsats. Flertall: zaheni. (Fra roten 'zah'.)

ZAHENAI: [stedsnavn] Det øvre laget av Babilani by (som er forbundet med broer og terrasser). (Se også 'zahen'.)

ZEMALAI: [stedsnavn] Navn på spisested. (Se også 'zemalin'.)

ZEMALIN: [substantiv] matlukt - sult, forventing. Flertall: zemalini. (Fra roten 'zeme'.)

ZEMALINAH: [kvinnenavn] Kvinnelig krovert. (Se også 'zemalin'.)

ZEMALINERA: [verb] gleder seg (til et måltid). (Se også 'zemalin'.)

ZEMARLAN: [mannsnavn] Mannlig krovert. (Se også 'zemalin'.)

ZEME: [rot] krydder - nellik, pepper, muskat. Benevner de harde delene av planter (bark, frø, kapsler) som tørkes, males og brukes i matlaging.

ZIKI: [stedsnavn] Klokketårn som ringer inn til skole i Babilani by. (Se også 'zimi'.)

ZIM: [rot] klirrende lyd - bjelle, klokke, urverk. Benevner lyden av bjelle (zim-zim) og (i overført betydning) de ting som lager slike lyder.

ZIMAN: [mannsnavn] Mannlig lærer. (Se også 'zimi'.)

ZIMI: [substantiv] skoleklokke - klokketårn. Flertall: zimini. (Fra roten 'zim'.)

ZIMILAH: [kvinnenavn] Kvinnelig lærer. (Se også 'zimi'.)

ZIMINA: [jentenavn] Skoleelev. (Se også 'zimi'.)

ZIMINO: [tittel] Skolemester - egentlig "Den som slår på klokken". (Se også 'zimi'.)

ZIMUF: [guttenavn] Skoleelev. (Se også 'zimi'.)


Her ender jeg denne lille liste.

Skriveren Logaritmo, Babilani, Tårnets 1297de År.