BookShelf

De Babilanske Krøniker

Sammenstilling Av De Fyrstinner Og Fyrster Som Har Regjert Babilani, Deres Giftermål, Barnefødsler, Kroning Og Dødsår, Av Skriveren Logaritmo, I Tårnets 1384de År.

De gamle lover sier at bare den som stammer i direkte linje fra Shamorlah Stjernedatteren kan sitte på tronen i Babilani. Men hvis en fyrste eller fyrstinne er under 17 år, styrer et råd av skrivere øyriket i deres navn til de vokser opp.

Når den regjerende fyrstinne eller fyrste dør, overtar det eldste barnet tronen, ikke ektemaken. Hvis regenten ikke har noen barn i live, overtas tronen av det eldste barnet til det eldste barnet. Hvis regenten ikke har etterlatt seg noen arvinger, går tronen til regentens yngre søster eller bror.

Og mer trenger jeg ikke si om de gamle lovene. Her begynner jeg listen over Babilanis herskere.


Fyrstinne Shamorlah, født år -42, død år 130, gift med Kadmerlan. Shamorlah levde i 172 år. Shamorlah ble kronet til fyrstinne i år 0 og regjerte i 130 år. Shamorlah og Kadmerlan fikk to barn sammen:

 • Fyrstinne Farshilah (jente) ble født i år 74 og døde i år 229. Regjerte i Babilani fra år 130.
 • Olorlan (gutt) ble født i år 86 og døde i år 202.

Shamorlah Stjernedatteren ble hun kalt. Krønikene sier at hun kom seilende fra øst med syv skip. Da hun kom til Babilani, bodde en drage på slettene der byen nå ligger. Hennes følgesvenner ble redde, men Shamorlah ga dragen tre gåter som den ikke kunne svare på. Da sier sagnet at dragen ble til stein. Om kvelden plantet Shamorlah dragens tenner i jorden. Neste morgen vokste det kjemper opp av slettene, og disse kjempene var det som reiste tårnet i Babilani.


Fyrstinne Farshilah, født år 74, død år 229, datter av Shamorlah og Kadmerlan, gift med Beleno. Farshilah levde i 155 år. Farshilah ble kronet til fyrstinne i år 130 og regjerte i 99 år. Farshilah og Beleno fikk tre barn sammen:

 • Hopunah (jente) ble født i år 144 og døde i år 228.
 • Fyrst Dehano (gutt) ble født i år 161 og døde i år 270. Regjerte i Babilani fra år 229.
 • Fyrst Yupuf (gutt) ble født i år 169 og døde i år 366. Regjerte i Babilani fra år 270.

Farshilah den Vakre kalte folk henne, for hun var vakrere enn en sommerfugl. Ellers er lite nedskrevet fra denne tiden.


Fyrst Dehano, født år 161, død år 270, sønn av Farshilah og Beleno. Dehano levde i 109 år. Dehano ble kronet til fyrste i år 229 og regjerte i 41 år. Fyrst Dehano giftet seg aldri.

Om Dehano den Boklærde sier krønikene at han viet sitt liv til bøkene. Som fyrste sendte han skrivere til alle kanter av Babilani for å samle inn den kunnskapen som fantes i øyriket.


Fyrst Yupuf, født år 169, død år 366, sønn av Farshilah og Beleno, gift med Abena. Yupuf levde i 197 år. Yupuf ble kronet til fyrste i år 270 og regjerte i 96 år. Yupuf og Abena fikk to barn sammen:

 • Fyrstinne Norona (jente) ble født i år 244 og døde i år 420. Regjerte i Babilani fra år 366.
 • Sina (jente) ble født i år 254 og døde i år 303.

Yupuf var ikke som sin eldre bror Dehano. Som ung var han svært glad i sitt eget utseende. Da han ble fyrste, samlet han på kostelige gjenstander. Der Dehano sendte skrivere, sendte Yupuf handelsmenn for å kjøpe vakre ting.


Fyrstinne Norona, født år 244, død år 420, datter av Yupuf og Abena, gift med Khafo. Norona levde i 176 år. Norona ble kronet til fyrstinne i år 366 og regjerte i 54 år. Norona og Khafo fikk to barn sammen:

 • Lukuf (gutt) ble født i år 296 og døde i år 395.
 • Fyrstinne Nielono (jente) ble født i år 312 og døde i år 513. Regjerte i Babilani fra år 420.

Om Norona sier krønikene at hennes mor stammet fra Noronai, der vindfolket bor, og at hun ble kalt opp etter deres øy. Babilanerne merket ikke stort til hennes styre.


Fyrstinne Nielono, født år 312, død år 513, datter av Norona og Khafo, gift med Sinirlan. Nielono levde i 201 år. Nielono ble kronet til fyrstinne i år 420 og regjerte i 93 år. Nielono og Sinirlan fikk tre barn sammen:

 • Abano (jente) ble født i år 395 og døde i år 478.
 • Fyrst Bavo (gutt) ble født i år 437 og døde i år 635. Regjerte i Babilani fra år 513.
 • Fyrst Nejano (gutt) ble født i år 468 og døde i år 650. Regjerte i Babilani fra år 635.

Det var under Nielono Babilani ble den rikeste av øyene i Østhavet. Hun startet utvinningen av sølv ved foten av Tåkefjellene, og hun bygget havnebyen Kheretai for å kunne ta imot flere handelsmenn utenfra.


Fyrst Bavo, født år 437, død år 635, sønn av Nielono og Sinirlan. Bavo levde i 198 år. Bavo ble kronet til fyrste i år 513 og regjerte i 122 år. Fyrst Bavo giftet seg aldri.

Bavo den Språkkyndige var en av de mest lærde fyrstene i Babilani. Om ham sier krønikene at han kunne snakke alle språkene på de syv øyer, og at det var han som laget ett språk av de syv. Som sin fjerne slektning Dehano den Boklærde fikk han ingen barn, men de to har etterlatt en større arv enn de andre.


Fyrst Nejano, født år 468, død år 650, sønn av Nielono og Sinirlan, gift med Renah. Nejano levde i 182 år. Nejano ble kronet til fyrste i år 635 og regjerte i 15 år. Nejano og Renah fikk fire barn sammen:

 • Nielono (gutt) ble født i år 559 og døde i år 597.
 • Fyrst Elanomo (gutt) ble født i år 577 og døde i år 707. Regjerte i Babilani fra år 650.
 • Beleno (jente) ble født i år 591 og døde i år 742.
 • Memeno (gutt) ble født i år 601 og døde i år 604.

Nejano var (som sin oldefar fyrst Yupuf) svært glad i vakre ting, især bygninger. Mens hans folk bygget et nytt palass, planla han alltid det neste. Mange av de vakreste bygningene i Babilani er reist av ham. Om Nejano sier krønikene at han var den første som laget hengende hager.


Fyrst Elanomo, født år 577, død år 707, sønn av Nejano og Renah, gift med Agnino. Elanomo levde i 130 år. Elanomo ble kronet til fyrste i år 650 og regjerte i 57 år. Elanomo og Agnino fikk tre barn sammen:

 • Fyrstinne Lanah (jente) ble født i år 644 og døde i år 755. Regjerte i Babilani fra år 707.
 • Anero (jente) ble født i år 658 og døde i år 689.
 • Nororlan (gutt) ble født i år 667 og døde i år 725.

Om Elanomo sier krønikene at han la alle skolene i byen til tårnet.


Fyrstinne Lanah, født år 644, død år 755, datter av Elanomo og Agnino, gift med Zimino. Lanah levde i 111 år. Lanah ble kronet til fyrstinne i år 707 og regjerte i 48 år. Lanah og Zimino fikk ett barn sammen:

 • Fyrstinne Khafah (jente) ble født i år 743 og døde i år 880. Regjerte i Babilani fra år 755.

I år 711 ble Babilani rammet av flere store flomkatastrofer. Elven gikk over sine bredder, og store deler av byen ble ødelagt. Om Lanah sier krønikene at hun gjenreiste byen og gjorde den enda vakrere enn før. Hun anla også et system av sluser og akvedukter som skulle hindre at byen ble rammet av flere flomkatastrofer.


Fyrstinne Khafah, født år 743, død år 880, datter av Lanah og Zimino, gift med Tamano. Khafah levde i 137 år. Khafah ble kronet til fyrstinne i år 755 og regjerte i 125 år. Khafah og Tamano fikk tre barn sammen:

 • Fyrstinne Nejana (jente) ble født i år 798 og døde i år 912. Regjerte i Babilani fra år 880.
 • Rhea (jente) ble født i år 828 og døde i år 903.
 • Omana (jente) ble født i år 831 og døde i år 923.

Om Khafah den Rettferdige sier krønikene at hun styrte svært lenge og rettferdig, og at det alltid var fred i øyriket under henne. Det var slik da Babilani var ung, at herskerne levde mye lenger enn mennesker gjør nå, som om de hadde en egen kraft vi ikke lenger kjenner til.


Fyrstinne Nejana, født år 798, død år 912, datter av Khafah og Tamano, gift med Haruf. Nejana levde i 114 år. Nejana ble kronet til fyrstinne i år 880 og regjerte i 32 år. Nejana og Haruf fikk to barn sammen:

 • Shamorlah (jente) ble født i år 840 og døde i år 910.
 • Pona (jente) ble født i år 859 og døde i år 901.

Fyrstinne Nejana var en svært vakker kvinne. I hennes levealder ble hun bare overgått i skjønnhet av datteren Shamorlah. Men det er ikke hva hun er mest kjent for. I Nejanas styretid ble det funnet noen underlige krystaller dypt i sølvgruvene ved foten av Tåkefjellet. I flere år undersøkte Nejana krystallene, før hun oppdaget at de absorberte sollys om dagen og ga fra seg et varmt skinn om kvelden. Slik kom de første solkrystallene til Babilani. Fremdeles er det skikk å velsigne nye solkrystaller med hennes navn for å gi dem lang levetid.


Shamorlah, født år 840, død år 910, datter av Nejana og Haruf, gift med Velano. Shamorlah levde i 70 år. Shamorlah døde før hun kunne overta tronen. Shamorlah og Velano fikk tre barn sammen:

 • Fyrst Lougarlan (gutt) ble født i år 869 og døde i år 972. Regjerte i Babilani fra år 912.
 • Tenerolan (gutt) ble født i år 888 og døde i år 907.
 • Pirlan (gutt) ble født i år 894 og døde i år 918.

Shamorlah var kalt opp etter Babilanis stammor. Aldri hadde noen sett en vakrere og blidere prinsesse enn Shamorlah. Da hun døde i en rideulykke, var det landesorg i flere år. Selv regjerte Shamorlah aldri, men hun var mor til fyrst Lougarlan.


Fyrst Lougarlan, født år 869, død år 972, sønn av Shamorlah og Velano, gift med Chafabono. Lougarlan levde i 103 år. Lougarlan ble kronet til fyrste i år 912 og regjerte i 60 år. Lougarlan og Chafabono fikk fire barn sammen:

 • Omarlan (gutt) ble født i år 945 og døde i år 963.
 • Renah (jente) ble født i år 948 og døde i år 963.
 • Fyrstinne Hopunah (jente) ble født i år 959 og døde i år 1002. Regjerte i Babilani fra år 972.
 • Herinah (jente) ble født i år 961 og døde i år 963.

Om Lougarlan sier krønikene at han begynte arbeidet med å skrive øyrikets historie. Under hans styre hadde skriverne gode tider, og alt det som hadde skjedd i tidligere tider ble skrevet ned. Det var Lougarlan som ga skriverne retten til å bære purpur, som de eneste i Babilani.


Fyrstinne Hopunah, født år 959, død år 1002, datter av Lougarlan og Chafabono, gift med Watuf. Hopunah levde i 43 år. Hopunah ble kronet til fyrstinne i år 972 og regjerte i 30 år. Hopunah og Watuf fikk to barn sammen:

 • Fyrst Larlan (gutt) ble født i år 982 og døde i år 1123. Regjerte i Babilani fra år 1002.
 • Fyrstinne Shamala (jente) ble født i år 982 og døde i år 1125. Regjerte i Babilani fra år 1123.

Om Hopunah har krønikene lite godt å si. Hennes tre søsken døde i epidemien i 963, men Hopunah overlevde, til stor skade for Babilani. Under henne var det uro og splid i landet. Epidemien kostet mange mennesker livet, og enda flere døde i hungersnøden som fulgte. Babilani svant hen til en skygge av seg selv under Hopunahs styre. Det var også på denne tiden Østhavet først ble hjemsøkt av de fryktede korsarene.


Fyrst Larlan, født år 982, død år 1123, sønn av Hopunah og Watuf. Larlan levde i 141 år. Larlan ble kronet til fyrste i år 1002 og regjerte i 121 år. Fyrst Larlan giftet seg aldri.

Larlan og søsteren Shamala var tvillinger, men Larlan var førstefødt, og arvet tronen da moren døde. Da hadde han lengtet etter å bli fyrste, for Larlan var en mann som gledet seg over makt. Om Larlan sier krønikene at han på slutten av sitt liv la ut på en reise nord til Tåkefjellene. Da han ikke vendte tilbake, overtok søsteren tronen.


Fyrstinne Shamala, født år 982, død år 1125, datter av Hopunah og Watuf, gift med Nujuno. Shamala levde i 143 år. Shamala ble kronet til fyrstinne i år 1123 og regjerte i to år. Shamala og Nujuno fikk tre barn sammen:

 • Fyrst Xerano (gutt) ble født i år 1077 og døde i år 1138. Regjerte i Babilani fra år 1125.
 • Fyrst Nielan (gutt) ble født i år 1093 og døde i år 1142. Regjerte i Babilani fra år 1138.
 • Djonah (jente) ble født i år 1106 og døde i år 1199.

Shamala var godt likt av folket. Der hennes mor og tvillingbror mest tenkte på seg selv, forsøkte hun å megle mellom partene. Men hun styrte bare i to år før hun døde. Etter henne var det som om mye av kraften gikk ut av Babilanis fyrsterekke. I gamle dager kunne fyrstene leve i flere hundre år uten å merkes av alder, men etter at Shamalah døde, hendte dette ikke mer.


Fyrst Xerano, født år 1077, død år 1138, sønn av Shamala og Nujuno. Xerano levde i 61 år. Xerano ble kronet til fyrste i år 1125 og regjerte i 13 år. Fyrst Xerano giftet seg aldri.

Xerano var en av de få fyrstene som bodde utenfor Babilani. Om ham sier krønikene at han bare viste seg i byen når det var offentlige tilstelninger, ellers holdt han til på en av de store gårdene vest for Babilani.


Fyrst Nielan, født år 1093, død år 1142, sønn av Shamala og Nujuno, gift med Lukenah. Nielan levde i 49 år. Nielan ble kronet til fyrste i år 1138 og regjerte i fire år. Nielan og Lukenah fikk tre barn sammen:

 • Harano (gutt) ble født i år 1129 og døde i år 1130.
 • Fyrstinne Papanah (jente) ble født i år 1133 og døde i år 1201. Regjerte i Babilani fra år 1142.
 • Agnino (gutt) ble født i år 1137 og døde i år 1138.

Nielan bygget flere palasser i Babilani. Han var glad i rikdommer og luksus, og i motsetning til sin bror, forlot han sjelden byen. Han var den siste av de store byggherrene i Babilani.


Fyrstinne Papanah, født år 1133, død år 1201, datter av Nielan og Lukenah, gift med Lougarlan. Papanah levde i 68 år. Papanah ble kronet til fyrstinne i år 1142 og regjerte i 59 år. Papanah og Lougarlan fikk to barn sammen:

 • Hareno (gutt) ble født i år 1166 og døde i år 1199.
 • Fyrst Vamuf (gutt) ble født i år 1171 og døde i år 1264. Regjerte i Babilani fra år 1201.

Om Papanah sier ikke krønikene stort mer enn at hun var far til to sønner. Men det er ofte slik, at folket har det bedre jo mindre man merker til herskeren.


Fyrst Vamuf, født år 1171, død år 1264, sønn av Papanah og Lougarlan, gift med Teneronah. Vamuf levde i 93 år. Vamuf ble kronet til fyrste i år 1201 og regjerte i 63 år. Vamuf og Teneronah fikk ett barn sammen:

 • Fyrst Rhenuf (gutt) ble født i år 1231 og døde i år 1282. Regjerte i Babilani fra år 1264.

Vamuf den Blide var ikke den førstefødte, men da broren omkom på havet, ble det han som arvet tronen. Om Vamuf den Blide sier krønikene at han styrte lenge og godt.


Fyrst Rhenuf, født år 1231, død år 1282, sønn av Vamuf og Teneronah, gift med Anero. Rhenuf levde i 51 år. Rhenuf ble kronet til fyrste i år 1264 og regjerte i 18 år. Rhenuf og Anero fikk to barn sammen:

 • Fyrstinne Lukena (jente) ble født i år 1274 og døde i år 1305. Regjerte i Babilani fra år 1282.
 • Aleano (gutt) ble født i år 1277 og døde i år 1300.

Fyrst Rhenuf ble sjelden sett i Babilani. Hans mor var fra Narheni, seilernes rike, og selv var han på havet mesteparten av tiden. I flere år kjempet han mot korsarene, og drev dem til slutt ut av farvannet rundt Babilani. Folk mente han hadde mer saltvann enn blod i årene.


Fyrstinne Lukena, født år 1274, død år 1305, datter av Rhenuf og Anero, gift med Agan. Lukena levde i 31 år. Lukena ble kronet til fyrstinne i år 1282 og regjerte i 23 år. Lukena og Agan fikk ett barn sammen:

 • Fyrst Joarlan (gutt) ble født i år 1305 og døde i år 1376. Regjerte i Babilani fra år 1305.

Om Lukenah sier krønikene at hun til tross for sin unge alder var klokere enn alle andre. Folk kom fra hver eneste av de syv øyene i Østhavet for å spørre henne til råds. Hun døde svært ung i barselseng.


Fyrst Joarlan, født år 1305, død år 1376, sønn av Lukena og Agan, gift med Eolinah. Joarlan levde i 71 år. Joarlan ble kronet til fyrste i år 1305 og regjerte i 71 år. Joarlan og Eolinah fikk ett barn sammen:

 • Fyrst Dehano (gutt) ble født i år 1352 og døde i år 1377. Regjerte i Babilani fra år 1376.

Joarlan slet med dårlig helse hele livet. Alle fryktet at han kom til å dø barnløs, men endelig fikk han en sønn. Om Joarlan sier krønikene at han var den nest siste fyrsten som regjerte i Babilani, og at han var far til Dehano den Vakre.


Fyrst Dehano, født år 1352, død år 1377, sønn av Joarlan og Eolinah. Dehano levde i 25 år. Dehano ble kronet til fyrste i år 1376 og regjerte i ett år. Fyrst Dehano giftet seg aldri.

Folk merket ikke stort til farens styre, men da Dehano ble født, gledet alle seg. Et vakrere barn hadde ingen sett. Som ung fordypet han seg i bøker, lik forfaderen Dehano den Boklærde. Da han vokste til, ble det slik at ingen kvinne kunne se på Dehano uten at hjertet hoppet over et slag. Dehano den Vakre kalte folk ham, og alle gledet seg til han ble fyrste. Faren, fyrst Joarlan, døde utpå vinteren i 1376. Da våren kom, dro Dehano ut i øyriket for å møte sine undersåtter. Men han forsvant et sted i ørkenlandet nord for Babilani. Han etterlot seg ingen barn.


Etter 1377 har et råd av skrivere styrt øyriket. Med Dehano den Vakre døde fyrste-ætten ut. Siden har ingen av Shamorlah Stjernedatterens blod sittet på tronen i Babilani.