Geometrikernes Helena

Pumper, gir og maskinerier.

En rulette er en geometrisk figur som ruller langs en annen geometrisk figur. Det finnes mange forskjellige ruletter. Hvis man for eksempel ruller en sirkel langs en rett strek, får man en kurve som kalles cycloide. Cycloiden / ruletten var gjenstand for endeløse krangler og rivaliseringer blant matematikerne på 1700-tallet. Figuren har derfor fått tilnavnet 'Geometrikernes Helena'.

Kanskje kommer dette av at cycloiden/ruletten er en figur som representerer et av naturens grunnleggende matematiske prinsipper. Blant annet får man en cycloide-form hvis man henger et tynt, bøyelig tau i en bue mellom to kroker. Og enhver kan jo forstå hvor viktig det er å forstå former som ruller langs andre former når man skal konstruere innfløkt maskineri.