Romertall

Hold musen over pluss-tegnet eller minus-tegnet for å øke/minske tallene på displayet. Du kan skrive rett inn i feltene for romertall / titall og trykke på pilene for å konvertere fra det ene til det andre.

Det er også mulig å få oppgaver av denne aktiviteten. (Klikk på en av de tre knappene der det står oppgavetype.) Enten får man oppgitt et romrtall som skal konverteres til vårt titallssystem - eller omvendt.


Egyptisk brøk

I dag lærer vi å forkorte en brøk for å gjøre et uttrykk oversiktelig: F.eks. er vi ikke fornøyd med 2/4 før vi har forkortet det til 1/2. For mange tusen år siden ønsket egypterne et annet oppsett for brøk. De var ikke fornøyd før en brøk ble skrevet som en sum av brøker der alle tellerne var 1: For eksempel skrev de 2/5 som 1/3 + 1/15. I denne aktiviteten kan du dra i spaker og se hvordan egypterne ville ha skrevet brøkene. (Klikk på en av de tre knappene nede i hjørnet for å endre størrelsen på tallene.)


Digital / analog tid

Dra i spakene rundt urskiven, og se hvordan den digitale klokken følger den analoge klokken. Klikk på pilene i LCD-displaye (eller skriv tall rett inn i feltene) og se hvordan den analoge klokken følger den digitale.

Det er også mulig å få oppgaver av denne aktiviteten. (Klikk på de tre knappene nede i hjørnet for å endre oppgavetype.) Enten får man oppgitt et klokkeslett i digital tid og skal konvertere til analog tid - eller omvendt.


Verktøy

Her er det åtte kategorier å velge mellom:

Prosentregning

Skriv inn et tall, og prosenten du ønsker å finne.

Felles faktor

Skriv inn to tall og finn deres felles faktor.

Forkorting av brøk

Skriv inn teller og nevner, og få forkortet brøken.

Primtall

Primtall er bare delelig på seg selv og tallet 1. Bruk denne funksjonen for å undersøke om et tall er primtall.

Faktorisering

Hvis et tall ikke er primtall, får du her oppgitt faktorene til tallet.

Regning med parenteser

Skriv inn et uttrykk av typen (2+2)*(3-1)/2 og få svaret regnet ut.

Trekant-tall

Trekant-tall er tre tall som oppfyller Pythagoras setning. Et eksempel på trekant-tall er 3, 4 og 5, siden 3*3 + 4*4 = 5*5. Bruk denne fuksjonen til å finne kombinasjoner av trekant-tall.

Tverrsum

Tverrsummen av et tall er summen av hvert siffer i tallet. F.eks. er tverrsummen av 17 lik 1 + 7 = 8.